Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tân Duyệt

Xã Tân Duyệt
camau-thcstanduyet@edu.viettel.vn